Pain clinic EuroPainClinics®

Špecializované pracoviská pre liečbu chronickej bolesti - pain clinic. Pain clinic EuroPainClinics® poskytuje vysoko odbornú lekársku starostlivosť a širokú škálu moderných diagnostických a liečebných výkonov.

Váš život bez bolesti - Vaše najlepšie rozhodnutie.

Bezplatná E-konzultácia

Prečo zvoliť liečbu v pain clinic EuroPainClinics®

Cieľom našich špecializovaných pain clinics je dosiahnuť účinnú úľavu od bolesti chrbta prostredníctvom širokého spektra liečebných výkonov. Základom je precízna diagnostika chrbtice, ktorá umožní odhalenie miesta, resp. zdroja bolesti chrbta. Liečba prebieha ambulantne, miniinvazívne a endoskopické výkony sa vykonávajú v režime tzv. jednodňovej chirurgie, čo znamená, že pacient sa ten istý deň po zákroku vracia do svojho domova. Oproti klasickým operáciám chrbtice prinášajú miniinvazívne výkony pacientom množstvo výhod, ako sú napríklad: menší chirurgický rez a nižšia krvácavosť, menšia tvorba epidurálnych zrastov, nižšie riziko poškodenia nervov, menší výskyt infekcií a v neposlednom rade rýchlejšia rekonvalescencia a rýchlejší návrat ku každodenným aktivitám i do zamestnania.

0
Návštev pacientov za rok
0
Členov tímu
0
Endoskopických operácií
0
klinických pracovísk

Dlhodobá bolesť chrbta? Zverte sa do rúk špecialistov!

EuroPainClinics® je sieť špecializovaných zdravotníckych pracovísk - pain clinics pre intervenčnú liečbu bolesti so zameraním na bolesť chrbta. Špecializujeme sa na liečbu bolesti bedrovej chrbtice, poškodených medzistavcových platničiek (vyskočenie platničky), pretrvávajúcu, či novo vzniknutú bolesť po operácii chrbtice a na určité typy bolesti hrudnej a krčnej chrbtice.

Liečbu zabezpečuje skúsený multidisciplinárny tím lekárskych expertov s rozsiahlou klinickou praxou v endoskopických zákrokoch na chrbtici (operácia platničiek, operácia facetových kĺbov, operácia epidurálnych zrastov a i.), ortopedických operáciách, všeobecnej chirurgii, neurológii, a v rade ďalších odborov. Viac ako 2 000 endoskopických operácií úspešne vykonaných našimi lekármi, potvrdzuje našu vynikajúcu odbornosť, profesionalitu a skúsenosti.

V EuroPainClinics® - pain clinic poskytujeme vysoko odbornú lekársku starostlivosť a širokú škálu moderných diagnostických a liečebných výkonov, ktoré patria na špičku súčasnej intervenčnej algeziológie. Na Slovensku Vás radi privítame na našich partnerských pain clinic pracoviskách Bratislava, Bardejov a Košice. Ak chcete ušetriť čas a zistiť, či ste kandidátom na liečbu v pain clinic EuroPainClinics, môžete využiť interaktívnu online službu E-konzultácia.

Bezplatná E-konzultácia

O pain clinic EuroPainClinics®

EuroPainClinics® je odborným garantom partnerských a európskych spolupracujúcich klinických pracovísk so zameraním na intervenčnú liečbu bolesti chrbta. V súlade s misiou EuroPainClinics® poskytujú všetky pracoviská EuroPainClinics® - pain clinic vysoko odbornú lekársku starostlivosť s cieľom zlepšenia zdravotného stavu pacientov a úľavy od bolesti, minimalizácie užívania liekov a rýchleho návratu do aktívneho života. Všetky poskytované výkony vychádzajú z poznatkov medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidencia based-medicine) a riadi sa medzinárodnými štandardmi SIS (Spine Intervention Society).

O pain clinic EuroPainClinics®

Aktuality

Liečba bolesti

Bolesť chrbta postihuje v priebehu života až 80% dospelej populácie. Špecializáciou EuroPainClinics® - pain clinic je liečba dlhodobej - viac ako 3 mesiace trvajúcej bolesti, na ktorej vznik má vplyv rada tzv. bio-psycho-sociálnych faktorov. Jej príčiny sú klinického pôvodu ako napr. degeneratívne zmeny na medzistavcových platničkách (vyskočenie platničky) a kĺboch, vrodené alebo získané deformácie chrbtice, zápaly, traumy či nádory. Ľudí s dlhodobou bolesťou chrbta ohrozuje psychická nepohoda a emocionálna nestabilita, trpia depresiami, úzkosťami, často sa stávajú závislými na užívaní liekov. Ich kvalita života môže byť výrazne obmedzená.

V pain clinic EuroPainClinics® - poskytujeme komplexnú intervenčnú diagnostiku, ambulantnú starostlivosť a výkony v režime jednodňovej chirurgie. Nezameriavame sa na bolesti chrbta spojené s onkologickými diagnózami a na bežné bolesti pohybového aparátu.

Liečba bolesti a výkony v EuroPainClinics®

Naše pain clinic pracoviská

Praha
Starochodovská 1750
149 00 Praha 4
+420 702 297 397
Bratislava
Kominárska 5
831 04 Bratislava
+421 949 417 152
Košice
Toryská 1
040 11 Košice
+421 911 708 897
Bardejov
Štefánikova 1599/82
085 01 Bardejov
+421 948 602 510
Experti EuroPainClinics® - pain clinic
© 2020 | EPC Health Invest SE - pain clinic Bolesť chrbta Hernia platničky Youtube facebook
close

Kontaktný formulár