EuroPainClinics® je odborným garantom partnerských a európskych spolupracujúcich klinických pracovísk so zameraním na intervenčnú liečbu bolesti. V súlade s misiou EuroPainClinics® poskytujú všetky pracoviská EuroPainClinics® - pain clinic vysoko odbornú lekársku starostlivosť s cieľom zlepšenia zdravotného stavu pacientov a úľavy od bolesti, minimalizácie užívania liekov a rýchleho návratu do aktívneho života. Všetky poskytované výkony vychádzajú z poznatkov medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidencia based-medicine) a riadi sa medzinárodnými štandardmi SIS (Spine Intervention Society).

V pain clinic EuroPainClinics® poskytujeme komplexnú intervenčnú diagnostiku, ambulantnú starostlivosť a výkony v režime jednodňovej chirurgie. Nezameriavame sa na bolesti chrbta spojené s onkologickými diagnózami a na bežné bolesti pohybového aparátu.

Pain clinic EuroPainClinics® - rýchlosť a dostupnosť liečby

Rýchlosť a dostupnosť liečby sú ďalšími významnými devízami pracovísk EuroPainClinics® - pain clinic a výhodami pre našich pacientov, rovnako ako nadväznosť ambulantnej starostlivosti na operačný zákrok priamo v mieste jednotlivých kliník.

Pain clinic EuroPainClinics® dlhodobo vyvíja vlastné výskumné činnosti. V súčasnej dobe prebieha na pracoviskách päť registrovaných klinických štúdií, ktoré sú registrované v medzinárodnej registračnej databáze CliniaclTrials.gov RS, U.S. National Institutes of Health. Po niekoľko rokov pripravuje intenzívne odborné vzdelávacie programy a semináre s témami aktuálnych trendov v intervenčnej algeziologii na tuzemskej i medzinárodnej úrovni (Cadaver workshop 2017, 2016, ...). Lekársky tím EuroPainClinics® - pain clinic tiež pravidelne publikuje v odborných lekárskych periodikách.

© 2017 | EPC Health Invest SE - pain clinic Youtube facebook
close

Kontaktný formulár