Dr. Róbert Rapčan, FIPP

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP

Medical Director EuroPainClinics® / Špecialista na liečbu bolesti

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, intervenčný algeziológ certifikovaný pre Českú a Slovenskú republiku, Švédsko, Nórsko a Veľkú Britániu, popredný európsky líder v liečbe bolesti s použitím špeciálnych intervenčných techník. MUDr. Rapčan dlhodobo udržuje trend zavádzania inovatívnych liečebných metód a techník, špeciálnych metodík a najnovších prístrojových medicínskych technológií do klinickej praxe pain clinic EuroPainClinics®. Je držiteľom prestížnej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practise) medzinárodnej inštitúcie WIP (World Institute of Pain). Od mája 2016 je menovaný do významnej pozície FIPP Examiner medzinárodných skúšok FIPP v oblasti intervenčnej liečby bolesti.

Profesijná dráha MUDr. Rapčana je spojená s mnohoročnou pôsobnosťou v rade významných klinických pracovísk, kde zastával viacero kľúčových pozícií. Viac ako 16 rokov pôsobí vo Švédsku, predovšetkým v univerzitnej nemocnici Norrland v Umeå a General Hospital Hudiksvall. V rokoch 2005 až 2010 bol vedúcim lekárom oddelenia anestéziológie a intervenčné liečby bolesti v United Kingdom Specialist Hospital vo Veľkej Británii. V období 2008 až 2010 zastával funkciu lekárskeho riaditeľa nemocnice Shepton Mallet Treatment Centre. MUDr. Rapčan sa intenzívne venuje odbornému publikovaniu a ako organizátor aj aktívny prednášajúci sa pravidelne zúčastňuje medzinárodných aj tuzemských kongresov a sympózií. Je recenzentom odborného časopisu "Pain Medicine Ukraine".

Dr. Georg Michael Hess

Dr. G. Michael Hess

Spinálny chirurg

Dr. Georg Michael Hess je medzinárodný špecialista v odboroch ortopedická chirurgia a intervenčná liečba bolesti. Ako Master inštruktor v oblasti ortopedickej chirurgie a pokročilých miniinvazívnych techník na chrbtici pôsobí najmä na medzinárodnej lekárskej pôde.

Dr. Hess pôsobil v rade prestížnych klinických zariadení v Nemecku, Švajčiarsku či Kanade (ortopedická klinika Marienkrankenhaus v Düsseldorfe, Centre for Bone and Joint Surgery vo Sv. Moritzi, Centrum pre liečbu chrbtice - Orthopödische Klinik v Mníchove, Univerzitná nemocnica Québec, OCM- Orthopödische chirurgia v Mníchove, či Beta-Klinik v Bonne).

Viac ako desať rokov sa Dr. Hess špecializuje na pokročilé endoskopické výkony na chrbtici, kde disponuje excelentnými skúsenosťami v technických a terapeutických postupoch (endoskopická diskektómia, intradiskálna terapia, rádiofrekvenčná denervácia, vertebroplastika a podobne). S viac ako 1500 úspešne realizovanými endoskopickými operáciami sa Dr. Hess radí medzi najskúsenejších endoskopických chirurgov.

Lekárska prax Dr. Hessa je spojená s bohatou prezentačnou a edukačnou činnosťou. Je autorom viac než stovky odborných prezentácií a prednášok, ďalej autorom a spoluautorom odborných článkov a štúdií v európskych a svetových odborných periodikách. Zastáva funkciu recenzenta prestížneho medzinárodného odborného časopisu "Pain Medicine".

Dr. Lars Walén

Dr. Lars Walén

Specialista na léčbu bolesti

Dr. Lars Walén je certifikovaným anestéziológom, intenzivistom a špecialistom na liečbu bolesti pre Švédsko, Nórsko a Veľkú Britániu. Je držiteľom magisterského titulu v odbore ultrazvukom navigovanej regionálnej anestézie a liečby bolesti. Patrí k skupine popredných expertov v oblasti liečby bolesti pomocou intervenčných techník pod röntgenovou a ultrazvukovou kontrolou. Špecializuje sa na oblasť intervenčnej liečby bolesti so zameraním na liečebné techniky miniinvazívnych a endoskopických výkonov. Pôsobí ako medzinárodný konzultant interdisciplinárnych lekárskych tímov v komplikovaných prípadoch spojených s chronickou bolesťou chrbta. Je vedúcim lekárom spolupracujúceho pracoviska EuroPainClinics® v Umeå. Klinická prax Dr. Waléna zahŕňa mnohoročné pôsobenie vo fakultnej nemocnici Norrlands v Umeå a Sunderby v Luleå a v mnohých európskych centrách, napr. v Dánsku, Veľkej Británii a v Spojených štátoch. V rokoch 2008 až 2009 pôsobil v Shepton Mallet NHS Treatment Centre v Shepton Mallet vo Veľkej Británii. Tu sa zaoberal najmä anestéziou pri chirurgických úplných výmenách kolenných a bedrových kĺbov, ďalej ortopedickou chirurgiou, chirurgiou chrbtice a všeobecnou chirurgiou. Kontinuálne sa svojou lekárskou profesiou Dr. Walén venuje výskumu a rozsiahlym vzdelávacím aktivitám.

Dr. Anthony Hammond, FRCP

Dr. Anthony Hammond, FRCP

Reumatológ, specialista na liečbu bolesti

Dr. Anthony Hammond je medzinárodný odborník v odbore reumatológia a špecialista na liečbu bolesti. Jeho klinická prax zahŕňa pôsobnosť v prestížnych britských klinických zariadeniach, napr. Frenchay Hospital a Ham Green Hospital v Bristole, The Royal United Hospital and Royal National Hospital for polymyalgia Diseases v Bathu a vo Whipps Cross Hospital v Londýne. Dr. Hammond je predsedom predstavenstva v The Kent Institute of Medicine and Surgery (Kims) v Kente a ako reumatológ pôsobí v The Horder Centre of Arthitis, v Crowborough vo Veľkej Británii.

Paralelne s lekárskou praxou a výskumnou činnosťou, kde sa Dr. Hammond zaoberá najmä biologickou imunologickou terapiou reumatickej artritídy a artritických zápalov, je jeho záujmom intervenčná liečba bolesti. V tejto oblasti sa zameriava na miniinvazívne a endoskopické techniky liečby bolesti chrbtice, zaoberá sa tiež liečbou bolesti krčnej chrbtice vrátane syndrómu Whiplash, liečbou kĺbov a mäkkých tkanív.

Dr. Hammond je členom Spine Intervention Society (SIS) pre Európu, Stredný Východ a Áziu a inštruktorom kurzov SIS. Je Ako inštruktor vedie vzdelávacie kurzy intervenčných techník pre London Pain Forum, Birmingham Pain Course, Aberdeen University Pain Course a ďalšie organizácie. Dr. Anthony Hammond je autorom a spoluautorom niekoľkých desiatok odborných článkov a štúdií so zameraním na reumatoídnu liečbu a efektívne chirurgické techniky na chrbtici. Je pravidelným účastníkom a rečníkom mnohých medzinárodných kongresov a sympózií.

© 2017 | EPC Health Invest SE - pain clinic Youtube facebook
close

Kontaktný formulár