Bratislava 2. 3. 2017 pain clinic EuroPainClinics®, odborný garant partnerských a spolupracujúcich pracovísk intervenčnej liečby bolesti, usporadúva v dňoch 4. a 5. marca v spolupráci s Anatomickým ústavom LF Univerzity Komenského v Bratislave druhý medzinárodný kadáverový workshop. Ústrednou témou sú diagnostické a terapeutické prístupy vrátane pokročilých endoskopických výkonov pri závažných bolestivých stavoch bedrovej a krčnej chrbtice.

Prvý medzinárodný kadáverový workshop, ktorý prebehol v dňoch 21. a 22. júna v priestoroch Anatomického ústavu LF UK v Bratislave, sa stretol s veľmi priaznivým ohlasom všetkých zúčastnených. Workshop bol koncipovaný ako pokročilý tréning “Instructors teaching Instructors”. K spoločnej práci sa zišlo takmer tridsať lekárov-špecialistov z Českej republiky, Slovenskej republiky, Chorvátska, Ukrajiny, a workshop navštívila tiež skupina čínskych lekárov.

© 2017 | EPC Health Invest SE - pain clinic Youtube facebook
close

Kontaktný formulár